+32 3 218 77 50 | info@climaways.be

  Verwarmingstechniek in appartementsgebouwen en meervoudige wooneenheden

  Voorbeeldsituatie Collindi verwarmingssatellieten

  In de moderne woningbouw worden opdrachtgever, studiebureau en installateur geconfronteerd met een aantal nieuwe gegevens die het noodzakelijk maken om de bijhorende installatietechniek voor Centrale Verwarming en Sanitair Warm Water productie te herdenken. Deze elementen zijn o.a. :

  • Verhoogde gebouwisolatie: de wetgever vereist dat nieuwe gebouwen voldoen aan een globaal maximum isolatiepeil. Om deze isolatiewaarden te bereiken, worden woningen van langsom meer luchtdicht. Een mechanische ventilatie moet voorzien worden ten behoeve van de luchtkwaliteit in de woning. Hierdoor wordt het toepassen van individuele verwarmingsketels met zogenaamde open verbrandingskamer praktisch onmogelijk.
  • Deze verhoogde isolatiegraad maakt dat de benodigde vermogens voor verwarming steeds kleiner worden, terwijl de wens naar Sanitair Warm Water comfort onveranderd blijft. Dit lijdt tot een contradictie in het op te stellen ketelvermogen. Het vermogen van individuele ketels is vaak te hoog voor de eigenlijke behoeften en geeft aanleiding tot te dure installaties.
  • Onze hedendaagse energieproblematiek vereist de toepassing van duurzame energiebronnen. Verwarmingsinstallaties moeten niet alleen meer kunnen werken op klassieke fossiele brandstoffen, maar moeten flexibel gevoed kunnen worden met duurzame energiebronnen, zoals biomassa, zonthermische energie, WKK, warmtepomptechniek, afvalwarmte, afstandsverwarming.
  • De hedendaagse bewoners vereisen een duidelijke en ondubbelzinnige individuele afrekening van hun nutsvoorzieningen, zoals energie- en waterverbruik.

  Moderne Collectieve Verwarmingssystemen bieden een oplossing aan al deze nieuwe elementen. Collectieve verwarmingssystemen met een centrale stookplaats bieden immers het voordeel dat in de individuele wooneenheden geen verwarmingsketels meer aanwezig zijn en aldus ook geen open verbrandingssysteem. De centrale warmteproductie is makkelijk bereikbaar voor servicetechniekers en globaal gezien goedkoper in plaatsing en uitbating dan individuele verwarmingsketels.

  Dergelijke installaties noemt men geïndividualiseerde collectieve verwarmingssystemen (GCV). Een centrale warmteproductie (stookplaats) produceert de warmte voor ruimteverwarming en sanitair warm water. Deze warmte wordt via een klassiek tweepijps verwarmingsnet aan elke wooneenheid aangeboden. In elke wooneenheid wordt aan de ingang een moderne elektronische caloriemeter geplaatst die op exacte wijze het individuele energieverbruik per wooneenheid registreert (zowel voor ruimteverwarming alsook voor de SWW productie).

  Meer info nodig?

  Neem dan een kijkje op onze aparte Collindi website waar u uitgebreidere info kan terugvinden over onze verwarmingssatellieten.

  Bezoek onze Collindi website